Website Worth

VILKÅR OG BETINGELSER

Introduksjon

Disse vilkårene vil bli brukt fullt ut og påvirke din bruk av dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du godta alle vilkårene skrevet i her. Du må ikke bruke dette nettstedet hvis du er uenig med noen av disse Nettstedet standardvilkårene.

Mindreårige eller mennesker under 18 år har ikke lov til å bruke dette nettstedet.

Immaterielle rettigheter

Annet enn det innholdet du eier, under disse vilkårene, BestBuyOnNet og / eller dets lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter og materialet på dette nettstedet.

Du gis begrenset lisens kun for det formål å vise materialet på dette nettstedet.

Begrensninger

Du er spesifikt utelukket fra alle av de følgende

 • publiserer Nettstedet materialet i andre medier;
 • salg, underlisens og / eller på annen måte kommersialisere noen nettsider materiale;
 • offentlig utføre og / eller viser noen nettsider materiale;
 • bruke dette nettstedet på noen måte som er eller kan være skadelig til dette nettstedet;
 • bruke dette nettstedet på en måte som påvirker brukerens tilgang til denne nettsiden;
 • bruke dette nettstedet i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller på noen måte kan føre til skade på nettstedet, eller til en person eller virksomhet enhet;
 • engasjerende i noen data mining, innsamling av data, data utvinning eller annen lignende aktivitet i forhold til dette nettstedet;
 • bruke dette nettstedet til å engasjere seg i reklame eller markedsføring.
 • Visse deler av dette nettstedet er begrenset fra å være tilgang av deg og BestBuyOnNet kan ytterligere begrense tilgangen av deg til alle områder av denne nettsiden, når som helst, i skjønn. Enhver bruker-ID og passord som du kan ha for dette nettstedet er konfidensielle, og du må opprettholde konfidensialitet også.
 • Content
 • Nettstedets standardvilkår, "Ditt innhold" skal bety noe lyd, video tekst, bilder eller annet materiale du velger å vise på dette nettstedet. Ved å vise til innhold, gir du BestBuyOnNet en ikke-eksklusiv, verdensomspennende ugjenkallelig, sub lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere den i alle medier.
 • Innholdet må være din egen, og må ikke invadere tredjeparts rettigheter. BestBuyOnNet forbeholder seg retten til å fjerne noen av ditt innhold fra dette nettstedet når som helst uten varsel.
 • ingen garantier
 • Dette nettstedet leveres "som den er" med alle feil, og BestBuyOnNet uttrykke ingen garantier, av noe slag i forbindelse med dette nettstedet eller materialet som finnes på dette nettstedet. Også ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi deg råd.
 • Innhold
 • I disse Nettstedet standardvilkårene, "Ditt innhold" skal bety noe lyd, video tekst, bilder eller annet materiale du velger å vise på dette nettstedet. Ved å vise til innhold, gir du BestBuyOnNet en ikke-eksklusiv, verdensomspennende ugjenkallelig, sub lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere den i alle medier.
 • Innholdet må være din egen, og må ikke invadere tredjeparts rettigheter. BestBuyOnNet forbeholder seg retten til å fjerne noen av ditt innhold fra dette nettstedet når som helst uten varsel.
 • ingen garantier
 • Dette nettstedet leveres "som den er" med alle feil, og BestBuyOnNet uttrykke ingen garantier, av noe slag i forbindelse med dette nettstedet eller materialet som finnes på dette nettstedet. Også ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi deg råd.
 • Ansvarsbegrensning
 • Ikke i noe tilfelle skal BestBuyOnNet, eller noen av deres ledere, styremedlemmer og ansatte, skal holdes ansvarlige for noe som følge av eller på noen måte er knyttet til din bruk av dette nettstedet om et slikt ansvar er under kontrakt. BestBuyOnNet, inkludert dets ledere, direktører og ansatte skal ikke holdes ansvarlig for indirekte, avledede eller spesielle ansvar som følge av eller på noen måte er relatert til din bruk av dette nettstedet.
 • Erstatning
 • Du holder herved i den utstrekning BestBuyOnNet fra og mot ethvert og / eller alle forpliktelser, kostnader, krav, årsaker til handling, skader og utgifter som oppstår på annen måte knyttet til brudd på noen av bestemmelsene i disse vilkårene.
 • ugyldighet
 • Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir funnet å være ugyldige i henhold til gjeldende lov, skal slike bestemmelser slettes uten å påvirke de øvrige bestemmelsene heri.
 • Variasjon av vilkår
 • BestBuyOnNet er tillatt å revidere disse vilkårene når som helst etter eget skjønn, og ved å bruke denne nettsiden du er forventet å gjennomgå disse vilkårene på en jevnlig basis.
 • Oppdrag
 • Den BestBuyOnNet er lov til å overdra, overføre og sette bort sine rettigheter og / eller forpliktelser under disse vilkårene uten varsel. Men har du ikke lov til å overdra, overføre eller sette bort noen av dine rettigheter og / eller forpliktelser under disse vilkårene.
 • Hele avtalen
 • Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom BestBuyOnNet og deg i forhold til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler og overenskomster.
 • Gjeldende lover og jurisdiksjon
 • Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Vestfold, og du sender til den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til statlige og føderale domstolene i Vestfold for løsning av eventuelle tvister.